Hee, ben jij oké?

Hee, ben jij oké?

Hee je mening naar voren brengen

In de week van 17-21 April 2023 vond de week van Hee, ben jij oké? plaats. In de derde week van april 2024 zal wederom een week worden georganiseerd. Houdt deze website in de gaten voor meer informatie.

In de tussentijd staan onze deelnemende organisaties niet stil.

Op 9 november 2023 organiseren Witteveen+Bos, Oosterhoff en TwynstraGudde de workshop “Sociale en psychologische veiligheid op het werk”. Meer informatie over de workshop en aanmelden vind je hier.

De week van Hee, ben jij oké? staat in het teken van sociale veiligheid in de bouw, infra en installatiesector. Wij geloven dat voor iedereen in onze sector een plek is. In onze sector mag en kan je jezelf uitspreken, de gevestigde orde uitdagen, vragen stellen, zorgen uiten en fouten toegeven. Hierbij is het doel om altijd te kunnen vertrouwen op een positieve reactie of waardering. 

Het is van groot belang dat wij naar elkaar omkijken, begrip naar elkaar tonen en elkaar in onze waarde laten. Wij willen in ieder geval naar een mentaliteit waar “Hee, ben jij oké?” de reactie is als er iets voorvalt. 

Doe jij ook mee?

Hee, je mag mee bepalen

Diversiteit, inclusie en sociale veiligheid

Een sociaal veilige en gezonde werkomgeving is een omgeving waarin werkenden respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, fysiek en mentaal gezond zijn, fouten mogen maken en hun vakmanschap optimaal kunnen inbrengen in hun betekenisvolle werk.

We moeten een sector worden waar meer mensen het aantrekkelijk vinden om in te werken en waarin zij willen meedenken en vooral ook willen bijdragen. We moeten gaan leren van mensen die naar nieuwe oplossingen zoeken en vanuit een ander perspectief denken. Pas als we diverser, inclusiever en sociaal veiliger zijn en meer naar elkaar omkijken, kunnen we écht waarde gaan toe voegen aan onze bouw, infra en installatiesector.

Hee

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een sociaal veilige werkomgeving vraagt om goed werkgever- en werknemerschap. Werkgever en werknemer zijn zich bewust van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te (moeten) leveren aan een sociaal veilige werkomgeving. Het vraagt kennis en skills in weerbaarheid van medewerkers en ethisch leiderschap bij leidinggevenden. Diversiteit en inclusiviteit leiden tot meer creativiteit en een verhoogd probleemoplossend vermogen. Sociale veiligheid zorgt ervoor dat personen zich prettig voelen, hun mening durven te delen, zich betrokken voelen bij hun bedrijf en gematigde risico’s durven te nemen. Samen vormen zij de sleutel tot de best presterende teams.