Hee, ben jij oké?

Hee, ben jij oké?

Hee je mening naar voren brengen

In de week 15-19 april 2024 heeft de week van Hee, ben jij oké? weer plaatsgevonden. Dank aan iedereen die dit jaar heeft meegedaan!

Volgend jaar organiseren we in de derde week van april, 14-18 april 2025, weer de week van 'Hee, ben jij oké?'. Deze week staat in het teken van sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit in de bouw-, infra- en installatiesector. Wij geloven dat voor iedereen in onze sector een plek is. In onze sector mag en kan je jezelf uitspreken, de gevestigde orde uitdagen, vragen stellen, zorgen uiten en fouten toegeven. Hierbij is het doel om altijd te kunnen vertrouwen op een positieve reactie of waardering. 

Het is van groot belang dat wij naar elkaar omkijken, begrip naar elkaar tonen en elkaar in onze waarde laten. Wij willen in ieder geval naar een mentaliteit waar “Hee, ben jij oké?” de reactie is als er iets voorvalt. 

Doe jij ook mee?

Hee, je mag mee bepalen

Diversiteit, inclusie en sociale veiligheid

Een sociaal veilige en gezonde werkomgeving is een omgeving waarin werkenden respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, fysiek en mentaal gezond zijn, fouten mogen maken en hun vakmanschap optimaal kunnen inbrengen in hun betekenisvolle werk.

We moeten een sector worden waar meer mensen het aantrekkelijk vinden om in te werken en waarin zij willen meedenken en vooral ook willen bijdragen. We moeten gaan leren van mensen die naar nieuwe oplossingen zoeken en vanuit een ander perspectief denken. Pas als we diverser, inclusiever en sociaal veiliger zijn en meer naar elkaar omkijken, kunnen we écht waarde gaan toe voegen aan onze bouw, infra en installatiesector.

Hee

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een sociaal veilige werkomgeving vraagt om goed werkgever- en werknemerschap. Werkgever en werknemer zijn zich bewust van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te (moeten) leveren aan een sociaal veilige werkomgeving. Het vraagt kennis en skills in weerbaarheid van medewerkers en ethisch leiderschap bij leidinggevenden. Diversiteit en inclusiviteit leiden tot meer creativiteit en een verhoogd probleemoplossend vermogen. Sociale veiligheid zorgt ervoor dat personen zich prettig voelen, hun mening durven te delen, zich betrokken voelen bij hun bedrijf en gematigde risico’s durven te nemen. Samen vormen zij de sleutel tot de best presterende teams.