Hee, ben jij oké?

Over het initiatief

Wij geloven dat voor iedereen in de bouw-, infra- en installatiesector een plek is. In onze sector mag en kan je jezelf uitspreken, de gevestigde orde uitdagen, vragen stellen, zorgen uiten en fouten toegeven. Hierbij is het doel om altijd te kunnen vertrouwen op een positieve reactie of waardering.

 

De bouw, infra en installatiesector is eeuwenoud en in die tijd hebben we prachtige producten, gebouwen en objecten gemaakt. Overal in Nederland en ver daarbuiten kunnen we dat dagelijks om ons heen zien. Daar zijn we trots op. Omdat de sector al die tijd traditioneel is geleid, is het wel een uitdaging om bestaande patronen en tradities te doorbreken. 

De vraag aan onze sector verandert razendsnel. In plaats van “bouwen, bouwen, bouwen” vragen maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en grondstoffenschaarste om andere oplossingen. Juist onze sector kan een bijdrage leveren aan verduurzaming, klimaatadaptatie en de energietransitie. Onze sector kan excelleren in vervanging en renovatie, in plaats van alleen nieuwbouw.

Deze verandering betekent dus dat de sector zich meer open moet stellen. Diversiteit en inclusiviteit leiden tot meer creativiteit en een verhoogd probleemoplossend vermogen. Sociale veiligheid zorgt ervoor dat personen zich prettig voelen, hun mening durven te delen, zich betrokken voelen bij hun bedrijf en gematigde risico’s durven te nemen. Samen vormen zij de sleutel tot de best presterende teams. En zeg nou zelf, wil jij onderdeel zijn van een sector die niet-divers, exclusief en sociaal onveilig is?

Het is van groot belang dat wij naar elkaar omkijken, begrip naar elkaar tonen en elkaar in onze waarde laten. Wij willen in ieder geval naar een mentaliteit waar “Hee, ben jij oké?” de reactie is als er iets voorvalt.

De impact van het handelen hiernaar zal enorm zijn:

  • we vinden OPLOSSINGEN die we anders nooit hadden bedacht.
  • we nemen BESLUITEN die anders nooit zo goed waren geweest.
  • we hebben PLEZIER in ons werk.
  • we werken met méér COLLEGA’S die we hard nodig hebben.
  • we zetten TALENT in dat anders nooit tot bloei was gekomen.