Hee, ben jij oké?
donderdag 20 april 2023, 13:00 - 14:00

Training: Hoe om te gaan met verbale agressie

Logo

Omgaan met verbale agressie

In 2022 kreeg een medewerker van Arcadis in diens functie te maken met direct extreem agressief gedrag tijdens een openbaar publieksevenement. Voor ons was het de aanleiding om medewerkers met publieksfuncties te gaan trainen in het omgaan met verbale agressie, escalatie te voorkomen. Daarmee willen we verantwoordelijkheid nemen aan een sociaal veilige werkplek. Ook voor hen in de openbare situatie.
In het kader van Hee, ben jij Oké willen we deze training ook beschikbaar stellen voor een trainingsgroep van +/- 15 deelnemers uit de sector. De training is op 20 april 2023. Inloop is vanaf 13.00. We starten om 13.30.

 

De workshop

De wijze waarop tegenwoordig met elkaar om wordt gegaan is bepalend voor de werksfeer en het werkklimaat. Steeds vaker worden mensen mondiger tegen elkaar. De vraag is wanneer gaat iemand over de schreef? Hoe herken je het? En hoe kun je er mee omgaan en de-escalerend optreden?

Antwoord op deze vragen zijn verpakt in de hands-on workshop ‘Omgaan met verbale agressie’.

 

In de workshop ‘Omgaan met verbale agressie’ leren deelnemers:

  • Wat is agressie?
  • Wanneer is er sprake van agressie?
  • Welke vormen van agressie zijn er?
  • Welke kenmerken hebben de vormen van agressie?
  • Toepassen van zelfregulatie
  • Hoe om te gaan met de verschillende vormen van agressie in diverse situaties

 

Interactief

De interactieve workshop kenmerkt zich door een methodische opbouw waarbij er stap voor stap in een veilige setting met elkaar wordt geoefend. Dit alles ondersteund door heldere theoriemodellen. Uiteindelijk wordt in diverse scenario’s met elkaar en met een professionele acteur geoefend om de vormen van verbale agressie/grensoverschrijdend gedrag te herkennen en om te buigen naar wenselijke situaties.

Van theorie naar oefenen in ‘praktische’ scenario’s.

 

De workshop duurt 3,5 uur en staat garant voor plezier en leren met en van elkaar.

Dit alles onder begeleiding van materiedeskundige professionele trainers.

Het betreft een live training.

Locatie: Arcadis Amersfoort Piet Mondriaanlaan 26  3812 GV Amersfoort

Aanmelden kan hier!

 

Marcel van der Meulen

Marcel.vandermeulen@arcadis.com